2021

Výročná správa 2022
Súhrnná správa(5000) 4. Q. 2022
Súhrnná správa(1000) 4. Q. 2022
Súhrnná správa(5000) 3. Q. 2022
Súhrnná správa(1000) 3. Q. 2022
Súhrnná správa(5000) 2. Q. 2022
Súhrnná správa(1000) 2. Q. 2022